Felhasználói feltételek

I. Felhasználási Feltételek szabályozási köre:

A jelen Felhasználási Feltételek a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj által üzemeltetett honlapon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Felhasználónak minősül a honlap látogatója, illetőleg mindenki, aki a honlap bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a honlap bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek feltételeit.
A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételek módosítására.

II. A honlap célja:

A honlap célja a Felhasználók tájékoztatása a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjt érintő legszélesebb körben olyan témákban, amelyek iránt a Felhasználók érdeklődést mutatnak.
A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot, annak tartalmát bármikor egyoldalúan előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, megszüntesse, elérhetőségét korlátozza, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj rögzíti, hogy a honlapon saját tartalomként közzétett írásokban található esetleges hiperhivatkozások (linkek) kizárólag a Felhasználók tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.

III. A regisztráció

A regisztráció a regisztrációs lap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, a program nem fogadja el a regisztrációt, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztráció nem teljes és hiánytalan.
A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj általi törlésével, a honlap megszűnésével.

 

IV. A honlap használatának feltételei, szerzői jogvédelem és felelősség   

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj honlapja, illetve annak tartalma, bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására kizárólagosan a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj jogosult. A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni, kivéve a facebook-on vagy twitteren, illetve egyéb közösségi oldalon történő megosztást, melynek során a felhasználó a bejegyzés, hír forrását a felhasználó feltünteti (pl. share vagy retweet gomb megnyomása). Tilos a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj honlapja tartalmának részét vagy egészét a szerzői jogot megsértve, saját bejegyzésként, alkotásként feltüntetni, többszörözni vagy bármilyen módon nyilvánosságra hozni. A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj hozzájárul a honlap tartalmának, kivonatainak letöltéséhez, illetve kinyomtatásához otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. A honlap bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel
A weboldalon megjelenített Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj szóösszetételt, logót, védjegyet tartalmazó szerzői jogi védelem alatt álló alkotások jogosultja a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj. A honlap tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj a honlapon megjelenített logók, védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. Felhasználó számára szigorúan tilos a honlapon megjelenő logók, védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Figyelemmel arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj a honlap tartalmának pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására, a honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal.
Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz Felhasználó adatainak védelme érdekében.
Az adatok mentéséről, az adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj gondoskodik, de nem felel semmilyen kárért, melyet az internet működéséből adódó hardver, szoftver vagy hálózati hibából, illetve a Felhasználók által a honlap helytelen kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak.
A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj felelősséget nem vállal.
A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj kizárja a felelősségét azokért a károkért, költségekért, veszteségekért, amelyek a honlapjával kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, üzemzavarból, vagy más hasonló okból következnek be. A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj kötelezettséget vállal ugyanakkor arra, hogy a szolgáltatás leállását okozó hibát legfeljebb 5 munkanapon belül elhárítja. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj jogosult a 2008. évi XLVIII törvény és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint hirdetést közzétenni. Amennyiben a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj tudomást szerez arról, hogy a hirdetés sérti a jogszabályokat, a hirdetést azonnal eltávolítja az oldalról.
A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a honlapot.
Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a honlap jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a honlap rendeltetésszerű működtetését.
A honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a honlapot, Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

V. Adatvédelem

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.